Suport telefònic: (93) 632 69 27 | 699 30 64 94 | 658 89 96 99

Servei: Disseny i enviament de newsletters i accions comunicatives als subscriptors
Habilitats requerides
: Disseny
Client: Agenda 21 de la Cultura
Idiomes: anglès, francès i castellà

Servei d’enviament de newslettes i comunicats a la comunitat d’àmbit mundial de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU), que recull el 1r document (aegnda21culture) amb vocació mundial que aposta per establir les bases d’un compromís de les ciutats i els governs locals per al desenvolupament cultural.